Doopzitting [wijk 3&4]

Met het oog op de bediening van de Heilige Doop op zondag 21 december wordt op woensdag 10 december doopzitting gehouden in het Dienstgebouw om 20.00 uur. Beide doopouders worden met hun trouwboekje verwacht. Doopouders van beide wijken kunnen zich telefonisch melden bij ds. H.J. van der Veen: 414604, doch het liefst per e-mail.