Doopzitting [wijk 3&4]

In verband met de doopbediening in de tweede morgendienst op zondag 5 juli in de Grote Kerk, wordt er op woensdag 1 juli doopzitting gehouden om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Doopouders uit wijk 3 en 4 worden verzocht contact op te nemen met ds. Van der Veen. Dit bij voorkeur per e-mail.

Beide doopouders worden met hun bijbel en trouwboekje  verwacht.