Doopzitting [wijk 3&4]

D.V. zondagmorgen 27 september zal in de tweede morgendienst in de Grote Kerk het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Ouders uit wijk 3 en 4 die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij ds. H.J. van der Veen, bij voorkeur per e-mail. De doopzitting zal worden gehouden op woensdag 23 september in het Dienstgebouw, aanvang 20.00 uur. Beide ouders worden daar verwacht. Graag een Bijbel en het trouwboekje meebrengen.