Doopzitting [Wijk 3&4]

In verband met dankdag is de doopzitting verschoven naar donderdag 6 november om 20.00 uur in het dienstgebouw. Doopouders worden verwacht zich te melden bij ds. M. Klaassen. Hij zal op zondag 16 november om 10.45 uur in de Grote Kerk de doopdienst leiden.