Doopzitting wijk 4

Op woensdag 11 december zal er om 19.00 uur doopzitting worden gehouden in
het Dienstgebouw. Beide doopouders met hun trouwboekje worden verwacht.
Doopouders worden verzocht vooraf met ds. Van der Veen contact op te nemen
(tel. 414604 of email: h.j.vanderveen@solcon.nl).
De doopdienst wordt gehouden op zondag 22 december om 10.45 uur in de Maranathakerk.