Doopzitting [wijk3/4]

Op woensdag 17 september wordt voor doopouders uit wijk 3 en 4 de doopzitting gehouden. Ouders die hun kind ten doop willen houden, worden verzocht met Ds. Van der Veen contact op te nemen. Dat kan telefonisch: 0184 – 414604 en per e-mail: h.j.vanderveen@solcon. Dat laatste verdient de voorkeur. De doopdienst wordt gehouden op zondag 28 september om 10.45 uur in de Grote Kerk. Zie ook het volgende nieuwsbericht: ‘Nieuwe Opzet doopcatechese’.