Doopzitting wijken 1 en 2

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op 12 maart in de Grote Kerk. In verband met de voorjaarsvakantie is de doopzitting al op dinsdag 21 februari. Om 20.00 uur worden doopouders die ernaar verlangen hun kind te laten dopen, van harte uitgenodigd in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. We bespreken met elkaar het doopformulier zoals dat tijdens het geboortebezoek al werd uitgereikt.