Doopzitting wijken 1 en 2

Op zondag 8 april is er weer gelegenheid om jullie kind(eren) ten doop te houden.
Met het oog daarop is er doopzitting op dinsdag 20 maart om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Willen doopouders zich van tevoren even bij ds. G.J. Mink melden?