Doopzitting wijken 1 en 2

De eerstvolgende bediening van de doop zal plaatshebben op D.V. 16 maart in de Maranathakerk. Doopouders, die wonen in wijk 1 kunnen zich melden bij ondergetekende, doopouders woonachtig in wijk 2 wordt verzocht zich te melden bij scriba Gert de Bruin. De doopzitting wordt gehouden op maandagavond 10 maart.
Plaats en tijd volgen nog.