Doopzitting wijken 1 en 2

Doopzitting
De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondagmorgen 4 februari in de Grote Kerk. Ouders die ernaar verlangen om hun kind te laten dopen, zijn van harte welkom tijdens de doopzitting op donderdag 18 januari om 19.30 uur in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk.
Voor degenen die graag een overzicht hebben van de andere geplande doopdiensten: 4 maart in de Grote Kerk, 8 april in de Grote Kerk, 13 mei in de Maranathakerk, 1 juli in de Grote Kerk, 30 september in de Maranathakerk, 18 november in de Grote Kerk en 16 december in de Grote Kerk. Het betreft steeds gezamenlijke doopdiensten van wijk 1 en 2, waarin beide wijkpredikanten (op uitzonderingen na) om en om voorgaan.