Doopzitting wijken 1 en 2

Op zondag 4 maart is er weer gelegenheid om jullie kind(eren) ten doop te houden. Met het oog daarop is er doopzitting op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de consistorie van de Grote Kerk, een bijzondere locatie deze keer. Willen doopouders zich van tevoren even bij ds. G.J. Mink melden?