Doopzitting wijken 1 en 2

Woensdagavond 20 juni is er om 20.00 uur in het Dienstgebouw doopzitting met het oog op de doopdienst van zondagmorgen 1 juli.
Ouders uit onze beide wijken die hun kind ten doop willen houden, zijn dan hartelijk welkom. Graag van tevoren even bij ds. J.W. Sparreboom aanmelden.