Doopzitting wijken 1 en 2

Op zondag 18 november is de eerstvolgende gelegenheid om te laten dopen.
Ouders, die ernaar verlangen om hun kind ten doop te houden, zijn hartelijk
uitgenodigd op dinsdagavond 6 november tijdens de doopzitting, die om 20.00 uur begint in het Dienstgebouw. Graag even een berichtje aan ds. J.W. Sparreboom.