Doopzitting wijken 1 en 2

Donderdagavond 6 december is er in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk doopzitting voor wijk 1 en 2 gezamenlijk met het oog op de doopdienst op zondag 16 december.
Willen ouders die hun kind dan ten doop willen houden, zich van tevoren bij ds. G.J. Mink melden?