Doopzitting wijken 1 en 2

Voor de wijken 1 en 2 wordt een doopzitting gehouden op maandag 24 juni om 20.00 uur in het Dienstgebouw, met het oog op de doopdienst op zondag 7 juli. Er heeft zich reeds een echtpaar gemeld dat de doop van hun kind begeert. Hopelijk volgen er nog andere. Graag even van tevoren bij ds. G.J. Mink aanmelden.