Doopzitting wijken 1 en 2

Zondagmorgen 29 juni is een doopdienst voor wijk 1 en 2 gepland in de Grote Kerk.
Op 18 juni wordt doopzitting gehouden in het Dienstgebouw om 19.30 uur. Doopouders uit wijk 1 graag aanmelden bij ondergetekende en uit wijk 2 bij de scriba Gert de Bruin. Zoals altijd graag trouwboekje meenemen en beide ouders worden verwacht.