Doopzitting wijken 1 en 2

Maandagavond  2 december om 20.00 uur is in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk doopzitting met het oog op de gezamenlijke doopdienst van de wijken 1 en 2 op zondag 15 december. Graag nodigen we echtparen die hun kind ten doop willen houden uit voor deze avond. Willen jullie je van tevoren even bij ds. G.J. Mink  aanmelden?