Doopzitting wijken 1 en 2

Maandag 6 januari is er doopzitting. Deze keer in de consistorie van de Grote Kerk.
We beginnen om 20.00 uur. Op zondag 19 januari is er namelijk weer gelegenheid
kinderen uit onze beide wijken ten doop te houden in een dienst in de Grote Kerk.
Willen ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken, zich van tevoren even
bij ds. G.J. Mink melden?