Doopzitting wijken 1 en 2

Maandag 14 juni, 20.00 uur, is er doopzitting in de consistorie van de Maranatha Kerk met het oog op de doopdienst op zondag 27 juni in hetzelfde kerkgebouw.
Willen degenen die hun kind dan ten doop willen houden, vooraf contact met mij opnemen?

Ds. G.J. Mink