Doopzitting wijken 1 en 2

Doopzitting
De gezamenlijke doopzitting voor de doopdienst op D.V. zondagmorgen 2 november in de Grote Kerk wordt gehouden op maandag 20 oktober in het Dienstgebouw, aanvang 19.30 uur. Doopouders uit wijk 1 kunnen zich bij ondergetekende aanmelden per e-mail of telefoon en ouders uit wijk 2 bij scriba Gert de Bruin. Beide ouders worden verwacht en worden verzocht het trouwboekje mee te nemen.