Doopzitting wijken 1 en 2

Met het oog op de bediening van de Heilige Doop op zondag 22 mei in de Grote Kerk wordt op woensdag 18 mei in het Dienstgebouw om 20.00 uur doopzitting gehouden. Willen doopouders zich van tevoren aanmelden bij ds. Mink? In verband met zijn vakantie het liefst per mail.