Doopzitting wijken 1 en 2

Op donderdag 2 april is er doopzitting van wijk 1 en 2 in het Dienstgebouw.
We beginnen om 20.15 uur na de bezinningsavond. De doopdienst wordt gehouden op zondag 12 april in de morgendienst van de Grote Kerk. Doopouders woonachtig in wijk 1 wordt verzocht zich per e-mail of telefonisch aan te melden bij ondergetekende en van wijk 2 bij scriba Gert de Bruin. Graag trouwboekje meenemen.