Doopzitting wijken 1 en 2

Op 20 september is de volgende doopdienst, voor wijk 1 en 2 samen in een dienst die geleid wordt door ds. Sparreboom. De doopzitting is op maandagavond 7 september om 20.00 uur in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk. Willen ouders die hun kind willen laten dopen zich vooraf melden bij ds. Sparreboom?