Doopzitting wijken 1 en 2

Op zondag 20 december is er gelegenheid om te laten dopen. Ouders die het voornemen hebben om hun kind ten doop te houden, worden hartelijk uitgenodigd voor de doopzitting op donderdag 10 december om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
De volgende doopdienst is op 17 januari 2016 (doopzitting: 7 januari), en daarna op 28 februari (doopzitting: 16 februari).
De eerstvolgende doopkring wordt aangeboden op 29 maart, 5 april en 19 april in de Maranathakerk. Alle doopouders die laten dopen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.