Doopzitting wijken 1 en 2

De eerstvolgende doopdienst voor wijk 1 en 2 samen is op zondag 26 januari in de
Maranathakerk. De gezamenlijke doopzitting wordt gehouden op dinsdag 21 januari
om 19.30 uur in de pastorie aan de Adriaan Volkersingel. Doopouders van wijk 1 wordt
verzocht om uitsluitend per e-mail zich aan te melden bij ds. Tanghé.
Doopouders van wijk 2 kunnen zich aanmelden bij de scriba van wijk 2 br. Gert
de Bruin.
Zoals altijd worden beide doopouders verwacht en graag het trouwboekje meenemen.