Doopzitting wijken 1 en 2

Maandag 12 juni om 20.00 uur is er in het Dienstgebouw doopzitting.
Aspirant-doopouders wordt verzocht zich van tevoren te melden bij ds. G.J. Mink.