Egyptische voorganger

Zaterdag 13 juni zijn er op de GZB-dag diverse sprekers uit Egypte aanwezig. Dr. Atef M. Gendy is rector van het seminarie in Caïro en zal op de GZB-dag spreken. Hij zal ook zondagmorgen 14 juni in de tweede dienst voorgaan in onze gemeente. Willem-Jan de Wit, die wij al jaren als gemeente (financieel) ondersteunen, zal deze dienst als tolk optreden. We nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen!