Evangeliënkring

Volgende week maandag 6 oktober hoop ik een begin te maken met de evangeliënkring. Als er nog mensen zijn die deel wil nemen, hoor ik het graag. Ik heb al verschillende aanmeldingen, maar er kan echt nog meer bij. Wat gaan we doen? We bestuderen de vier evangeliën. De evangeliën bieden ons elk een uniek portret van Jezus. Maar ze zijn niet hetzelfde. Ze schilderen elk met hun eigen palet en kleuren. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Wat is de bijzondere boodschap van elk evangelie? Deze kring wil helpen om de rijkdom van deze belangrijkste bronnen over Jezus te ontdekken. Ik verzorg deze avonden aan de hand van PowerPointpresentaties. Het zal een kring worden die niet zozeer een pastorale insteek biedt, maar een lerend karakter heeft. De data zijn: 6 oktober, 3 november,
8 december, 12 januari, 8 februari, 9 maart. De avonden worden gegeven in de zaal van de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur. Graag even aanmelden per mail of telefoon bij Dr. Klaassen.