Gebedsdienst

Maandag 7 december is de tweewekelijkse gebedsdienst in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk. Aanvang 19.30 uur.
Komt u meebidden? U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.