Gebedsdienst

Maandag 1 februari a.s. is de tweewekelijkse gebedsdienst van 19.30 uur tot 20.00 uur. Deze vindt vanwege de coronamaatregelen telefonisch plaats. U wordt hartelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dat gaat als volgt: u draait/toetst 0202588977.
Volg dan de instructie van de telefoniste, toets 261836981 en sluit af met een #. Dat is alles. Daarna hebben we een groepsgesprek waarbij iedereen kan meebidden en alles kan horen.
Gebed is in deze moeilijke tijd hard nodig. Doet u met ons mee?