Gebedsdienst

Maandag 30 december a.s. is er weer de twee-wekelijkse gebedsdienst in de Maranathakerk.
Aanvang 19.45 uur. Komt u meebidden?
U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.