Gebedsgroep zendingswerk

Binnen en vanuit onze gemeente is een aantal zendingswerkers actief. Wij willen regelmatig voor hen bidden, hen daarmee ondersteunen en bemoedigen, alsook bidden om vrucht op hun werk. Ook willen wij bidden voor de verdere doorwerking van discipelschap in onze gemeente, opdat we medemensen bereiken die van God vervreemd zijn. Op iedere eerste dinsdagavond van elke maand willen we van 19.30 tot 20.30 uur bijeenkomen bij Jeanette van Vuren, Molendijk 107 in Sliedrecht. De eerste bijeenkomst is op 3 februari a.s.