Gebedsmomenten

Als Algemene Kerkenraad constateren we dat de uitdagingen die op onze gemeente afkomen ook een geestelijke kant hebben. We weten ons als gemeente afhankelijk van onze hemelse Vader en belijden dat onze plannen vruchteloos zijn zonder Zijn zegen.
Op donderdag 5 oktober is er daarom om 19.45 uur in de Grote Kerk een gebedsmoment.
Het doel is om eens per maand een gebedsmoment te organiseren.
Specifieke onderwerpen zijn:
– Daling ledenaantal en financiële gevolgen hiervan;
– Voorbereidingen en fondswerving Huis van de Kerk;
– Gebed voor gemeenteleden die hierbij betrokken zijn;
– Positie en zichtbaarheid van onze gemeente in Sliedrecht;
– De samenwerking en verbinding met andere kerkelijke  gemeenten in Sliedrecht;
– Voor het College van Kerkrentmeesters die in het bijzonder  belast zijn om de materiële noden van de gemeente het hoofd te bieden.
De bijeenkomst duurt een half uur. Onderdelen van de bijeenkomst zijn: samen zingen, schriftlezing en vooral gezamenlijk gebed.
De vorm is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar inbreng van gemeenteleden is in elk geval een onderdeel. Ook wie in stilte mee wil bidden is uiteraard welkom.
Op donderdag 5 oktober is het eerste gebedsmoment. Daarna is er vanaf november op elke tweede donderdag van de maand van 19.15 uur tot 19.45 uur een gebedsmoment. We hopen op een goede opkomst en gezegende samenkomsten.