Geestelijke verzorging Overslydrecht

Elke week is er op vrijdagavond in Overslydrecht een weeksluiting, die voor vele bewoners als kerkdienst beleefd wordt. Mooi om hieraan een bijdrage te mogen leveren. Nu is er natuurlijk meer dan deze vorm van geestelijke verzorging. Vanuit Waardeburgh zullen voorgangers uit Sliedrecht worden bijgepraat over de stand van zaken op het terrein van zorg & ontwikkeling en de plaats van geestelijke verzorging binnen dit concept. De bedoeling is te komen tot gedachtewisseling over hoe we elkaar tot een hand en voet kunnen zijn tijdens een werklunch op donderdag 20 oktober.