Gemeente-avond: SAMEN

Woensdagavond 14 september om 20.00 uur is in de Grote Kerk de aftrap van de gezamenlijke startactiviteiten waarmee we dit seizoen willen beginnen. Het gaat om ‘Samen’. Dat is een kernwoord in het bijbels getuigenis. In het Nieuwe Testament komt het maar liefst 140 keer voor. In de zondagse diensten belijden we ons geloof ‘samen’ met de Kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We zijn bovendien als gemeente in de ‘samen’leving geplaatst.
Om die reden hebben we voor de gemeente-avond het thema ‘Samen’ gekozen. Alle drie predikanten zullen een bijdrage leveren, we zullen samen danken, ons verootmoedigen en voorbede doen. En samen zingen. Het belooft een heel inspirerende avond te worden die om ongeveer 21.15 uur zal worden afgesloten met een drankje en een hapje. Wat mooi als ook hier velen het samen-gemeentezijn zouden willen beleven!