Gemeenteavond 11 mei 2017

In de afgelopen tijd hebben we in onze gemeente regelmatig gesproken over ‘discipelschap’. Wat betekent het om vandaag als leerling van Jezus te leven? Hieronder een citaat uit: Wim Dekker c.s. ‘Tijd om mee te gaan; over discipelschap vandaag’, Boekencentrum, 2014:

‘Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn’, zegt Jezus in Lukas 14. De ervaring van het kruis is niet in elk tijdsgewricht gelijk. Dat blijkt al in het Nieuwe Testament. In de Handelingen der apostelen wordt van de leden van de christelijke gemeente gezegd dat ze ‘in de gunst stonden bij heel het volk’ en dat er ‘dagelijks toegevoegd werden’. Jezus is ook tijdens zijn rondwandeling een tijd zeer populair geweest bij de schare, maar toen het erop aan kwam, kregen andere machten de overhand: de eigenliefde, de macht van het eigen gelijk, religieuze, maatschappelijke en politieke belangen. Kiezen tussen Bar-Abbas en Jezus, liever niet natuurlijk, waarom nu zo’n moeilijk dubbeltal? Maar als je per se moet kiezen, dan moet Jezus aan het kruis, want Bar-Abbas is meer de man van onze belangen. Voor je het weet ben je partij geworden, al had je zoveel liever neutraal willen blijven. Als je al vele jaren christen bent, maar geen idee hebt waar dit over gaat, dan zou je jezelf toch iets moeten afvragen. Het kan buitengewoon gerieflijk aanvoelen in de comfortzone, zonder conflicten of moeilijke gesprekken, zonder de ervaring achtergesteld te zijn, zonder lijden aan deze tijd, aan deze wereld… 

Maar ergens klopt dat niet.

Deze vragen komen onder andere aan bod tijdens de gemeenteavond op donderdag 11 mei aanstaande. Aanvang 20.00 uur in de Maranathakerk. Spreker is dr. Wim Dekker, emeritus-predikant uit Oosterwolde (Gld); hij werkte tot 2014 voor de missionaire organisatie IZB en is auteur van o.a. ‘Marginaal en missionair’ en ‘Tegendraads en bij de tijd’. Mis deze inspirerende avond niet!

Hartelijke groet,
L. de Stigter, scriba AK