Gemeenteavond ‘Discipelschap’

Alle gemeenteleden worden bij dezen hartelijk uitgenodigd voor de gemeenteavond, die uitgaat van de Algemene Kerkenraad en bedoeld is voor alle vier wijkgemeenten, op D.V. dinsdag 3 oktober a.s. in de Grote Kerk. Dit is het vervolg op de vorige gemeenteavond van 11 mei jl. waarop ds. W. Dekker een onderwerp over de Christelijke levensstijl ingeleid heeft. ‘Christenen zijn burgers van het Koninkrijk, de nieuwe wereld van God. Dat is het grote geschenk, dat is hun nieuwe identiteit. Ze werden opgenomen in het lichaam van Christus door de Doop. Zo lieten ze de oude wereld achter zich en kregen deel aan de nieuwe wereld van God, Zijn Koninkrijk’. Dat was de kern van het betoog van ds. Dekker op 11 mei eerder dit jaar. Hij nam toen zijn uitgangspunt in de eerste verzen van Colossenzen 3. Op 3 oktober wil hij met ons verder nadenken over de vraag hoe het leven, dat past bij deze nieuwe identiteit, eruit ziet. In het gesprek na de lezing op 11 mei werd gevraagd naar concretisering. In een later ontvangen mail werd nog opgemerkt, dat we geen lijstjes van goed en verkeerd gedrag kunnen opstellen, maar dat deze tijd wel om duidelijkheid vraagt. Welke duidelijkheid? In het vervolg van Colossenzen 3 zegt Paulus hier ook één en ander over. Hoe ziet het leven van een gedoopte eruit? Waar moet hij tegen vechten, waar moet hij zich aan toewijden? Wat betekent dit in de eenentwintigste eeuw in Nederland? Wat betekent het in dit verband dat we het niet alleen hoeven te doen, maar samen gemeente zijn? Na de pauze is er gelegenheid met elkaar en met ds. Dekker in gesprek te gaan. Mis deze avond niet!

Graag zien wij u 3 oktober a.s. in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur.

Hartelijke groet,
L. de Stigter, scriba AK