Gemeenteavond liturgie

De kerkenraden van de wijken 3 en 4 nodigen u uit voor een gemeenteavond D.V. op donderdag 28 maart a.s. om 19.45 uur in de Grote Kerk. Het onderwerp liturgie zal deze avond centraal staan. Na de vorige gemeenteavond hebben de kerkenraden besloten ‘dat we ruimte willen geven voor diensten waarin de liturgie gewijzigd is en ook ruimte willen geven voor diensten waarin de liturgie ongewijzigd is.’ Dat hebben we u bericht in het Kerkblad van 22 december 2017.

Ook stond in dit bericht: ‘De praktische uitwerking en de inhoudelijke invulling hiervan vragen uiteraard opnieuw vergadertijd en verdere besluitvorming.’

In de vergadering van 14 maart 2019 hebben de kerkenraden besloten tot een door beide kerkenraden gedragen ‘voornemen tot besluit’. Daarover willen we u tijdens de gemeenteavond informeren, waarbij de gemeente de gelegenheid krijgt om daar nadere vragen over te stellen. Gehoord hebbende de gemeente, willen de kerkenraden in april 2019 een definitief besluit nemen, waarna het nieuwe beleid ten aanzien van de liturgie in zal gaan per 1 juni 2019.

Tijdens de vergadering hebben we uitgesproken dat we dankbaar zijn dat we als kerkenraden in een gezamenlijk besluit ten dienste van de eenheid van de gemeente vorm kunnen geven aan de liturgie. We nodigen u graag uit voor deze gemeenteavond waarin we u dit besluit presenteren. Daarbij willen we ook enige toelichting geven op de vraag hoe het proces sinds december 2017 verder verlopen is.

Het doel van liturgie is de lof van God. Het is onze bede dat we zo ook de lofzang in onze gemeente gaande mogen houden.

Namens de wijkkerkenraden 3 en 4, Rutger van den Berg en Jaap Braaksma.