Gemeenteavond op 11 maart

Aansluitend op de avonddienst op Biddag (woensdag 11 maart) zal er in de grote zaal van de Maranathakerk een gemeenteavond voor wijk 1 en 2 worden gehouden. Er zal
een korte terugblik zijn op de preek met een aantal gespreksvragen. Vervolgens zal er informatie en voorlichting worden gegeven over het beroepingswerk in de komende vacatureperiode als gevolg van het vertrek van ds. J.W. Sparreboom. Deze korte gemeenteavond wordt uiterlijk tegen 22.00 uur afgesloten met een rondvraag,
het zingen van een lied en gebed. U bent van harte uitgenodigd.