Gemeenteavond over Discipelschap

‘Discipelschap’

Hopelijk staat het ook in uw agenda gebeiteld: Gemeenteavond over het thema van
‘Discipelschap’, aanstaande woensdag 13 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur), Grote Kerk.
U bent daar hartelijk welkom.
Ook als u denkt: die term ‘discipelschap’ zegt me nog niet zoveel, of als u er nog
zo uw vragen bij hebt. Komt u vooral luisteren en lever uw inbreng. Afgelopen zondagmorgen
is het thema in alle wijkgemeenten in de prediking aan de orde geweest. U heeft
misschien ook de brochure gelezen, waarin leden van de missionaire werkgroep
vertelden over het ‘project’ (Zo niet, neem dan een exemplaar mee uit de kerk!).

We vroegen twee Sliedrechters om een eerste reactie op het thema – en de aandacht
die het de komende tijd gaat krijgen. Peter de Vlaam is ‘een dankbare getuige’ van
deze gemeentebrede ontwikkeling. ’Als gevolg daarvan vervagen kleurverschillen
aan de rand van ons kerkelijk schilderij en worden tradities tot relevante proporties
teruggebracht. De kerkenraden moedigen de hele gemeente eensgezind aan een
bijdrage te leveren aan de voortgang van het evangelie. Iedereen kan meedoen,
ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, etc.’

Ook Paula Redelijkheid is blij met de aandacht voor het project. ‘Eigenlijk zou je het
met alle kerken in het dorp moeten doen, maar dat zal wel een brug te ver zijn.
Het gaat erom dat we ons weer bewust worden, waar we als gemeenteleden toe
geroepen zijn. Als discipelen van Jezus te leven, het geloof handen en voeten geven.
Hoe we dat doen vraagt nog veel toerusting, maar het begin is er.’
Tijdens de ambtsdragersvergadering van de vier wijkgemeenten, over ditzelfde
onderwerp, haalde ds. W├╝llschleger, de directeur van de IZB, het volgende citaat aan:
‘Vraag niet of God jullie plannen wil zegenen, maar of Hij zijn plan aan jullie wil laten zien.’
Die uitspraak is bij Paula blijven hangen. ‘Laten we het project ‘Discipelschap’ voortzetten,
met het gebed dat God ons de weg wijst. Daar gaat een krachtige werking vanuit.’

Met het organiseren van een gemeenteavond over dit thema laten de kerkenraden
zien hoezeer zij het getuigenis naar buiten als een kerntaak beschouwen, zegt Peter
de Vlaam: "Als er voor mij geen andere Naam gegeven is, geldt dat ook voor
mijn naaste.
En als ik de vreugde en vrede ken van de vergeving die er is in Christus Jezus
en een leven met God, dan gun ik dat een ander ook.
Ik vind het mooi, dat de kerkenraden kennelijk inspiratie hopen op te doen uit wat
hun vanuit de gemeente wordt aangereikt.
Ook dat is al een prachtige aanleiding om naar de gemeenteavond
te komen!”