Gemeenteavond wijken 1 en 2

Gemeenteavond

Op woensdag 21 maart vindt er weer een gemeenteavond plaats voor onze beide wijken. In het eerste deel van deze avond staat de beleving van de viering van het Heilig Avondmaal centraal. De beide wijkpredikanten zullen een inleiding verzorgen over het Avondmaal, waarna we met elkaar het gesprek aan zullen gaan.
Na de pauze zullen de kerkenraden u bijpraten over een aantal actuele ontwikkelingen die binnen de kerkenraden spelen. Hierin komen onder meer de speerpunten terug uit het beleidsplan waarover wij in een vorige gemeenteavond met elkaar hebben nagedacht. In dit deel zult u ook gelegenheid hebben om de vragen die mogelijk bij u leven, te stellen aan de kerkenraden.
Deze gemeenteavond vindt plaats in de Grote Kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en bent u dus welkom. Uiterlijk 22.00 uur zullen we de avond met elkaar afsluiten. We hopen velen van u op deze avond te zien.