Gemeenteavond wijken 1 en 2

Onze beide wijken houden op D.V. dinsdag 5 maart een gezamenlijke gemeenteavond over liturgie. Deze begint om 20.00 uur in de Maranathakerk.
Na een meditatieve opening worden we bijgepraat over verschillende ontwikkelingen vanuit de kerkenraad. Vervolgens denken we verder na over de betekenis van de liturgie. ‘Waarom ga je eigenlijk naar de kerkdienst?’ is een basisvraag die we aan elkaar stellen.
Het gaat om het Woord dat de Heer tot ons richt en het antwoord dat wij aan Hem geven
in geloofsbelijdenis, gebed, collecte én zang. Speciaal bij dit laatste element zullen we
wat uitvoeriger stilstaan. We luisteren naar enkele bijdragen van gemeenteleden en gaan vervolgens nader met elkaar in gesprek. Misschien is het mogelijk om ook zelf de tekst
van een lied, dat raakt mee te nemen. We hopen dat ouderen én jongeren aanwezig zullen zijn. Het gaat ons tenslotte allen aan. We hopen op een vruchtbaar gesprek waarbij we
als kerkenraden goed proberen te luisteren naar de input vanuit de gemeente.
Wees van harte welkom!