Genesis 1-3 op lidmatenkring ‘Maranatha’

Opnieuw een boeiend onderwerp op de lidmatenkring ‘Maranatha’. Deze keer bespreken we de vraag: ‘Hoe lezen we Genesis 1-3?’ Het is duidelijk dat het lezen en interpreteren van deze eerste hoofdstukken uit de Bijbel niet eenvoudig is. We geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde. Maar hoe zit dit dan met allerlei wetenschappelijke ontdekkingen, ontwikkelingen en theorieën? Zijn die te combineren? Hebben die het elk over iets anders? Moet je als christen in een spagaat leven? Niemand die serieus de dingen van het geloof overdenkt, ontkomt aan deze vragen. Daarom is het goed om elkaar hierin de helpende hand te bieden. Het zou fijn zijn als iedereen Genesis 1 tot en met 3 van te voren leest en noteert wat opvalt en wat vragen oproept. Deelnemers en gasten zijn hartelijk welkom op vrijdag 21 februari om 20.00 uur in de Maranathakerk.