Gesprekskring Op Weg

Uitnodiging gesprekskring Op Weg

Met elkaar gaan we het nieuwe jaar in. Meestal hebben we dan ook goede voornemens.
Nu, bij deze bent u van harte uitgenodigd bij de gesprekskring Op Weg, op woensdag
8 januari a.s. om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Het gedeelte dat we lezen en bespreken is de roeping en de bevestiging van de
profeet Elisa. God kwam ook opeens in  het landbouwersleven van de jonge Elisa.
Ook hij kwam voor de vraag: zal ik bedanken of aannemen? Dienen of verdienen?
Voel ik mij geschikt of ongeschikt? Het zijn treffende gedeelten in de Bijbel, die
ook nu actueel zijn. God helpt Elisa en geeft hem nog een inwerkperiode, maar
daarna neemt hij de profetenmantel over om te doen wat God van hem vraagt.

Welkom!
Info: e-mail: jdevries12@kpnplanet.nl