Gesprekskring Op Weg

Op woensdag, 11 december a.s. is er de gesprekskringavond van Op Weg, in het Dienstgebouw
om 20.00 uur. Iedereen kan zich bij ons aansluiten en is van harte welkom. We volgen
de profeten Elia en Elisa, deze avond gaat het over hebzucht.
Hebzucht is een kwaad van alle eeuwen.
Altijd maar meer willen hebben, het is nooit genoeg. De geschiedenis van koning
Achab en de wijngaard van Nabot is hiervan een duidelijk voorbeeld. Maar we zien
ook hierna het antwoord van God en zijn oordeel hierover. Als mensen van deze
tijd moeten we ons meer oefenen in tevredenheid en dankbaarheid dan verdwijnt
de hebzucht vanzelf.
Nogmaals u bent van harte welkom.
Info: Joop de Vries e-mail:  jdevries12@kpnplanet.nl