Gesprekskring Op Weg

Omdat de vorige kopy door een misverstand niet is opgenomen daarom
nogmaals een uitnodiging om eens in die drie weken
deel te nemen aan onze gesprekskring.
Met elkaar lezen en bespreken we een bepaald Bijbelgedeelte
en proberen samen hiervan de betekenis te ontdekken.

We lezen nu het gedeelte in 1 Koningen 18 waar Gods
profeet Elia komt te staan tegenover 950 heidense profeten.
Is er zoveel verschil tussen tussen God en de andere
goden? We bedoelen toch uiteindelijk allemaal dezelfde God?
En zo worden vandaag ook alle wereldgodsdiensten bij elkaar geschoven.
Maar Israels God laat duidelijk zien wie Hij is op de Karmel.

Nogmaals, welkom op woensdag, 30 oktober a.s. om 20.00 uur
in het dienstgebouw.
Info: jdevries12@kpnplanet.nl