Gesprekskring Op Weg

U wordt weer uitgenodigd om de gesprekskringavond van Op Weg bij te wonen op woensdagavond, 26 februari a.s. om 20.00 uur in het Dienstgebouw. We lezen en bespreken met elkaar het gedeelte uit 2 Koningen 5, waar God op bijzondere wijze
ommekeer brengt in het leven van de grote generaal Naäman uit Syrië door middel van een klein gelovig meisje. Overtuigend spreekt ze over de profeet in Israel. In deze bijzondere geschiedenis laat God zien dat hij over grenzen heen kijkt naar mensen die nederig voor Hem willen zijn in een eenvoudig geloof. Dat is voldoende om genezing te ontvangen.

Van harte welkom.