Gesprekskring Op Weg

Op woensdag 29 januari a.s. wordt u weer uitgenodigd om deel te nemen aan de
gesprekskringavond van Op Weg. We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
We volgen Gods weg met de profeet Elisa en de wonderen die hij in Zijn naam mocht
doen. De geschiedenissen van Elisa zullen ons steeds weer doen denken aan de
Here Jezus. Er zijn verrassende overeenkomsten. Uit alles blijkt Gods trouw voor
de kleine dingen van mensen, zoals het verlies van een bijl, maar vooral ook wanneer
het gaat over leven en dood.
God schept weer vreugde wanneer alle blijdschap uit het leven is verdwenen.
We lezen en overdenken met elkaar 2 Koningen 3 en 4.
Nogmaals iedereen van harte welkom.
Wilt u iets meer weten: jdevries12@kpnplanet.nl