Gezamenlijk gebed voor Midden-Oosten

Gezamenlijk gebed voor Midden-Oosten
Op vrijdagavond 14 november a.s. houden vier Sliedrechtse kerkgenootschappen een interkerkelijke gebedsdienst voor de nood in het Midden-Oosten. Deze gebedsdienst vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkbuurt te Sliedrecht en begint om 19.30 uur.

In de afgelopen maanden zijn wij geschrokken van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Op ons netvlies staan de bombardementen op Gaza en de raketinslagen in Israël. Wij zijn geraakt door de beelden van vluchtende moeders met hun kinderen en van de onthoofding van onschuldige mannen. Het menselijke drama is met geen pen te beschrijven. Dit leed, alsmede het lot van de christenen daar, laten ons als kerken niet onberoerd.
Het leek ons als kerken in Sliedrecht goed om samen te komen en samen te bidden Deze interkerkelijke gebedsdienst is voorbereid door de predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente.
Deze gebedsdienst wordt gehouden op vrijdagavond. Op deze avond komen de joden in de synagoge samen om de sabbat te verwelkomen. De moslims bidden op vrijdag in de moskee hun middaggebed. Als christenen in Sliedrecht willen wij samen met hen onze gebeden opzenden tot de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.
Deze gebedsdienst draagt een sober karakter. Wij willen samen de Bijbel lezen, samen bidden en samen zingen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden voor de nood in het Midden-Oosten.
Voornoemde activiteit wordt gehouden in nauwe samenwerking met de andere voornoemde kerkgenootschappen.
Voor nadere informatie over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met ds. J.E. Schelling (0184 77 11 95).