Gezamenlijke avond Hervormde VV Dorcas en Vrouwenstudiekring Rondom het Woord

Bovengenoemde vrouwenkringen nodigen u uit voor een gezamenlijke vrouwenavond. Een avond waarbij iedere vrouw uit onze gemeente welkom is. Met elkaar behandelen we Bijbelstudie 4 uit de Hervormde Vrouw van september. Daarin wordt besproken hoe onze levenshouding behoort te zijn. In de Bijbel wordt ons leven vergeleken met de voorbereidingstijd en het wachten op een bruiloft. Ook wanneer u de Bijbelstudie niet thuis hebt is de avond goed te volgen. Nadat we koffie gedronken hebben met wat lekkers erbij  praten met elkaar over 1 Johannes 3 : 1 – 17. Daarin spoort de apostel Johannes zijn lezers aan om standvastig uit te zien naar een heerlijke  toekomst. Dat vraagt een levenshouding van  reinigen, geen zonde doen, je niet laten misleiden en elkaar liefhebben. We bespreken deze zaken in roulerende groepen. Na afloop horen we van elkaar  in een plenaire bespreking wat we van elkaar kunnen leren. Vooral de vragen 1, 2c, 3 en 4a zullen aandacht krijgen. We hopen op een gezellige bijeenkomst en vooral op een inhoudelijke avond. We zien uit naar uw en jouw komst!