Gezamenlijke kerkenraadsvergadering

Donderdagavond 26 oktober om 19.30 uur start een bijzondere vergadering van de vier wijkkerkenraden van onze gemeente. We gaan ons samen bezinnen op de vraag hoe we de toekomst zien van onze Hervormde Gemeente en overdenken welke keuzes er gemaakt moeten worden in het onverhoopte geval dat er te weinig financieel door gemeenteleden gegeven wordt om de lopende kosten de komende jaren te kunnen betalen. Dit staat los van de extra gaven voor het Huis van de Kerk.

Tussen twee haakjes: heeft u voor dit jaar al een extra financiële bijdrage kunnen overmaken? Tijdens de gemeentevergadering is hiervoor een bedrag genoemd van € 80,00. Uiteraard moet vanwege een gift iemand niet zelf in de financiële problemen komen. Maar als dat nu eens niet het geval zou zijn……